Email This Print This 

UAC เข้าร่วมงาน Invest Fair 2013 จัดขึ้น ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556

BackFeb 01, 2013

Invest Fair 2013
1-3 กุมภาพันธ์ 2556
ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่


นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เข้าเยี่ยมชมบูธ UAC

นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดของสถานี Spring News

Invest Fair 2013 | 1-3 February @Chiangmai