Email This Print This 

By Year : Latest  |  All  |   2017  |  2013  |  2012  |  201117 Apr 2017

UAC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

01 Feb 2013

UAC เข้าร่วมงาน Invest Fair 2013 จัดขึ้น ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556

30 Mar 2012

สัมมนาผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนจังหวัดพิษณุโลก

29 Feb 2012

เซ็นต์สัญญาลงนามการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน Hydro & UAC

03 Feb 2012

มหกรรมการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ แห่งภาคเหนือ ครั้งที่ 2

04 Jun 2011

งานเสวนา : เคาะขวา คว้าหุ้น ที่จังหวัดเชียงใหม่

21 Apr 2011

พิธีลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง